FORUM > DİN

KURAN MEALİ OKUMAK YETERLİMİ ?

(1/1)

omer:
KURAN MEALİ OKUMAK YETERLİMİ ?
« : 07-07-2007, 12:36:01 »
   Bu mesajı alıntı ile cevaplaAlıntı Mesajı değiştirDeğiştir Mesajı SilSil Konuyu bölKonuyu böl


Birtakım kişiler hep çokça konuşurlar her yerde, “Kurân meâli okumak önemlidir; Arapça’sı gereksizdir,” diye…

Elbette mânâsını anlamak ve gereğini uygulamak önemli Kurân’ın… Peki ama Arapçası okunmamalı mı? Kurân’ı OKUmak ve anlamak zorunlu!. Ancak ne var ki, bu günlerde kendini dinde otorite(!) olarak halka sunan bazıları, sadece meâl okumanın yeterli olduğundan söz ediyorlar… Arapça bilmeyenlerin, Arapça olarak okuyup anlamayanların, orijinal Arapça metni okumalarını gereksiz, hatta abes görüyorlar… Bu doğrumudur?

 Halk ta zaten mukallitliğin ötesini araştırmamakta, hele bir de iki çift mantıklı söz söyleyeni bulunca, hemen peşine takılıp onu ilâh edinivermektedir...

Yıllardan beri, Kurân’ın anlamının önemli olduğunu anlatılmış ve yazılmış. Kurân’ın mutlaka meâl ve tefsirlerinin okunarak üzerinde düşünülmesini gerektiği söylenmiş.
Ancak ne var ki…

Bu asla yeterli değildir!.

Herkesin Arapçasını okuyup, hiç değilse belli başlı bölümlerini ezberlemesi de zorunludur.

Hatimlerin mutlaka Arapça ile yapılıp; ardından da meâlinin okunması ve mânâsının anlaşılması lazımdır.

Niçin?

Anlayışı sınırlıların şu realiteyi çok iyi fark etmesi gerekmektedir!…

İnsanın “ruh”u, bedenlere, ötedeki bir gezegende yaşayan tanrı yanından yollanmamaktadır!. İnsanın ruhu, beyni tarafından üretilmekte ve beynindeki tüm veriler de, eskilerin “ruh” adını verdikleri beyin dalgalarından oluşan beden üzerine yüklenmektedir.

İnsanın beynine giren tüm veriler, —okuduğu Kurân da buna dahil—, beyin tarafından üretilmesi devam eden ruha yüklenmektedir.

Bu boyut itibariyle ise, ruhta lîsan kavramı yoktur.

Rüyada, hiç lîsan bilmediğin halde, Arapça konuşanı ya da başka bir dil konuşanı anlayabilirsin.

İşte bu sebepledir ki, insanlar, Kurân’ın Arapçasını okumak ve ölüm ötesi yaşamda kendilerine ışık tutacak bölümlerini ezberlemek zorundadırlar… Meselâ, Fatiha, İhlâs sûreleri gibi…

Ölümötesi yaşamın, kabir âlemi, mahşer, cehennem ve cennet evrelerinde, insanların hep Kurân’daki işaretlere, ikazlara ihtiyaçları olacaktır. Bu bilgiyi ruhlarında bulanlar, orada kazançlı çıkacaklardır.

Ayrıca, meâller, yalnızca onu hazırlayanın anlayışıyla kayıtlıdır!. Oysa, “el elden üstündür” gerçeğince, o âyetlerden çok daha fazla anlam çıkartabilenler mevcuttur.

Arapça Kurân metnini ezberlemiş olanlar, dolayısıyla ruhunda bunu bulunduranlar, gelecekteki çeşitli aşamalarda, bu âyetleri, o ortam şartları içinde yeniden değerlendirme imkânına sahip olacaklardır.

Yalnızca birisinin meâliyle kendini bağlayanlar ise, elbette ki âyetlerin derinliğindeki çeşitli mânâlardan mahrum kalacaklardır!.

Sözün özü, Kurân’ın Arapçası iman eden her mümine zorunludur,olabildiğince.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git